PERIFÉRIE

Výrobní vybavení provozu :

- Molekulární sušící zařízení
- Temperační zařízení
- Uzavřený chladící okruh
- Uzavřený okruh dopravy materiálů
- Pomaloběžné drtící zařízení
- Vyvážecí dopravníky hotových výrobků