STROJNÍ VYBAVENÍ

Máme volné kapacity na stroje uvedené v příloze.